Vi rekommenderar att du väljer den mindre storleken då materialet kommer att ge efter något vid användning.