Meniskskada

21 April, 2022 | Skadeguiden Ont i knät

Symtom och behandling vid meniskskada

I varje knä finns två menisker, broskkuddar, som fungerar som stötdämpare och sprider belastningen i knät. Det vanligaste är att den inre menisken skadas och då ofta vid vridvåld i kontaktsporter som fotboll, hockey, innebandy och handboll. Vid vridvåld kan även kors- och/eller ledband i knät skadas vid samma tillfälle. En annan orsak till meniskskada är nedslitning under lång tid, oftast som en del av sjukdomen knäartros.

Beroende på hur meniskskadan ser ut och om det är den inre eller yttre menisken som är skadad, påverkas knät olika. De vanligaste symtomen är att knät låser sig, hakar upp sig, att det gör ont och sticker i knät och att knät svullnar. Det gör ont att gå och att vrida knät. Vid knäartros kan symtomen komma utan att knät utsatts för något våld.

Direkt när skadan har inträffat – avbryt aktiviteten, lägg tryckförband och om möjligt kylomslag mot skadan, placera knät i högläge. Fortsätt med kompressionsbandage de första tre dygnen. En bedömning av skadans omfattning är viktig, vi rekommenderar att kontakta sjukvården för en bedömning av skadans omfattning. Meniskskador kan läka själva men vid större skador kan operation behövas. Undvik fysiska aktiviteter som kan förvärra skadan, ta hjälp av fysioterapeut för individuellt anpassade rehabövningar. Ett knäskydd vid miniskskada kan hjälp till att avlasta och stabilisera det skadade knät.

Symtom vid meniskskada

 • Smärta och känsla av att det sticker inne i knät.
 • Knät svullnar.
 • Det gör ont att gå och att vrida knät.
 • Knät låser sig och hakar upp sig.
 • Vid knäartros kan symtomen komma utan att knät utsatts för något våld.

Behandling vid meniskskada

 • Använd tryckförband, kyl- eller isomslag och placera knät i högläge, följt av kompressionsbandage.
 • Fortsätt med kompressionsbandage de kommande dygnen.
 • Kontakta sjukvården genast om knät låser sig helt och vid svår smärta.
 • Rehabilitering med hjälp av individuellt program från fysioterapeut.
 • Mindre skador kan läka själva, större skador behöver ofta opereras.
 • Ett knäskydd hjälper till att avlasta och stabilisera det skadade knät.
Sjg. Mats Granström

Texten är granskad av:
MATS GRANSTRÖM
Leg. sjukgymnast med 25 års erfarenhet inom ortopedi, idrottsskador och akutsjukvård.
Tränings- och Rehabansvarig – Försvarsmakten, VISBY Garnison

Fler rekommenderade produkter