Ledbandsskada – Behandla skadat ledband

29 March, 2022 | Skadeguiden Ont i knät

Symtom och behandling vid ledbandsskada i knät

Vid en ledbandsskada i knät är det vanligast att det inre ledbandet skadas när knäleden trycks inåt samtidigt som underbenet vrids utåt. I knät finns ledband på båda sidor, ett inre och ett yttre ledband. Deras uppgift är att hålla underbenet på plats i sidled, i förhållande till lårbenet. Idrotter med kroppskontakt och vridbelastningar är mer drabbade, till exempel ishockey, fotboll, och skidåkning.

Ledbandet kan bli uttöjt i olika omfattning eller gå av helt. Genast efter skadan brukar knät kännas instabilt och det kan vara svårt att gå. Utöver det är de vanligaste symtomen smärta och att knät svullnar, vid lättare skador blir det dock inte alltid en svullnad. Beroende på grad av din ledbandsskada har vi olika lösningar, för en enkel till medelsvår skada rekommenderar vi knäskyddet Genumedi Pro.

Symtom vid ledbandsskada i knät

  • Smärta vid det skadade ledbandet, på knäts in- eller utsida.
  • Knät känns instabilt.
  • Knät svullnar.
  • Svårt att gå.

Behandling vid ledbansskada i knät

  • Använd tryckförband, kyl- eller isomslag och placera knät i högläge, följt av kompressionsbandage.
  • Fortsätt med kompressionsbandage de kommande dygnen.
  • Det är viktigt att få rätt diagnos därmed rekommenderar vi dig att kontakta sjukvården för en bedömning.
  • Riktat rehabiliteringsprogram utformat av Fysioterapeut
  • Vid svårare skador ger ett knäskydd vid ledbandsskada stabilitet under läkningen.

Vid svårare skador kan en blödning synas och ofta har flera områden i knät skadats då. Direkt när skadan har inträffat – avbryt aktiviteten, lägg tryckförband och om möjligt kylomslag mot skadan, placera knät i högläge. Fortsätt med kompressionsbandage de första tre dygnen. Vid misstanke om fraktur eller svår meniskskada, sök hjälp akut, annars räcker det att kontakta en vårdcentral. En majoritet blir bra med hjälp av sjukgymnastik, en del behöver operation. Vid svårare skador ger ett knäskydd stabilitet under läkningen.

Sjg. Mats Granström

Texten är granskad av:
MATS GRANSTRÖM
Leg. sjukgymnast med 25 års erfarenhet inom ortopedi, idrottsskador och akutsjukvård.
Tränings- och Rehabansvarig – Försvarsmakten, VISBY Garnison

Fler rekommenderade produkter