Patellaluxation

29 March, 2022 | Skadeguiden Ont i knät

När knäskålen går ur led kallas det för patellaluxation. I nedre delen av lårbenet finns en slags fåra där knäskålen har sin plats. Vid våldsamma vridningar av knät eller vid slag mot knäskålen kan den komma ur fåran helt eller delvis. Det vanligaste är att knäskålen flyttas mot knäts utsida. Vid en subluxation har knäskålen flyttats så att den ligger fel i fåran, men den är inte helt ur led. Att få knäskålen ur led gör ont, knät blir ofta svullet och det kan uppstå blödningar i knät.

Efter luxationen kan knät kännas instabilt, stelt, svullet och det kan kännas som att knät låser sig. Vid patellaluxation kan knäskålen komma tillbaka till rätt läge av sig själv, men om den inte gör det ska man söka läkare akut för att få hjälpa att reponera knäskålen, få den på rätt plats igen. Ofta skadas vävnader runt knäskålen vid patellaluxation, till exempel ledbanden i knät, så rekommendationen är att kontakta sjukvården även om knäskålen kommit i rätt läge igen.

Om knäskålen har reponerat sig själv är det ändå viktigt att avbryta aktiviteten, lägga tryckförband och om möjligt kylomslag mot skadan, och placera knät i högläge. Fortsätt med kompressionsbandage de första tre dygnen. Att få knäskålen ur led är en tuff skada som brukar behöva sjukgymnastik för att läka. Vid komplicerade skador kan operation behövas. Ett knäskålsskydd stabiliserar knäskålen och håller den på plats.

Symtom vid patellaluxation

 • Knäskålen sitter på fel plats, oftast mot utsidan av knät.
 • Knäskålen har varit på fel plats, men kommit tillbaka till rätt läge.
 • Smärta vid och under knäskålen.
 • Svullnad och blödning.
 • Knät känns instabilt och stelt.
 • Det känns som att knät låser sig.

Behandling vid patellaluxation

 • Sök läkare akut om knäskålen inte kommer tillbaka till rätt läge.
 • Använd tryckförband, kyl- eller isomslag och placera knät i högläge, följt av kompressionsbandage.
 • Fortsätt med kompressionsbandage de kommande dygnen.
 • Kontakta sjukvården även om knäskålen kommit i rätt läge.
 • Rehabilitering med hjälp av individuellt program från fysioterapeut.
 • Ett skydd just för knäskålen hjälper till att stabilisera knäskålen och håller den på plats.
Sjg. Mats Granström

Texten är granskad av:
MATS GRANSTRÖM
Leg. sjukgymnast med 25 års erfarenhet inom ortopedi, idrottsskador och akutsjukvård.
Tränings- och Rehabansvarig – Försvarsmakten, VISBY Garnison

Fler rekommenderade produkter