Svullen fot – Fotödem

Symtom och behandling vid fotödem – svullna fötter

Ödem fotÖdem är en svullnad någonstans på kroppen. Det är vätska som samlas exempelvis i benen och/eller fötterna, en svullnad som inte går bort. Ödem delas in i tre grupper beroende på vad som orsakar svullnaden, lymfödem, lipödem och venösa ödem. Alla tre är kroniska men går att behandla. Vid ödem i foten, fotleden och vaden är orsaken oftast venöst ödem. Det är kopplat till flödet i en ven av olika anledningar blir kärvare och det kommer mer vätska än normalt att filtreras ut i omkringliggande vävnader vilket resulterar i att foten, fotleden och vaden svullnar. De flesta lymfödem är kroniska, dvs att de inte går att bota, men går att behandla.

Se lämpligt fotledsbandage vid fotödem.

Foten, fotleden och vaden svullnar för att klaffarna i blodkärlen inte fungerar som de ska. Klaffarna sitter i venerna och har till uppgift att hjälpa blodet tillbaka mot hjärtat efter att blodet har passerat foten. Klaffarna hindrar även blodet från att föras tillbaka ner i foten och när dessa inte håller tätt samlas vätska i fötter, fotleder och vader som svullnar. Att klaffarna fungerar sämre kan bero på att de har slitits med tiden eller på att man har haft en blodpropp någonstans.

Det vanligaste symtomet är just svullnad, dessutom kan det göra ont i den svullna kroppsdelen, huden kan kännas spänd och tjock och foten orörlig. Fot, fotled och vad kan svullna av andra anledningar än fotödem. Även om man inte har besvär av svullnaden är det en god idé att låta en läkare kontrollera och göra en bedömning. Ju tidigare man kan sätta in eventuell behandling desto bättre. Om du är osäker eller har mycket smärta kontakta 1177 för rådgivning, en obehandlad svullnad resulterar ofta att besvären förvärras.

Vid tidig upptäck av lymfödem kan det eventuellt räcka med att använda kompressionsstrumpor vilka har högre tryck än stödstrumpor. Behandlingen går ut på att trycka ihop vävnaden där svullnaden uppstått och görs enklast med en kompressionsstrumpa. I övrigt är rekommendationerna vid fotödem; mindre stillasittande, motionera, röra på fötterna, vila med foten i högläge. Vid behov kan även viktminskning samt eventuellt minskat alkoholintag vara nödvändigt. Alkohol gör att blodkärlen vidgas och venerna fungerar ännu sämre.

Symtom vi fotödem

 • Svullen fot, fotled och vad.
 • Ont i fot, fotled och vad.
 • Sämre rörlighet.
 • Huden känns spänd och tjock.

Behandling vid fotödem

 • Kompressionsstrumpa.
 • Mindre stillasittande. Vid behov, ta mikropauser och rör på dig.
 • Motionera.
 • Rör på foten.
 • Vila med foten i högläge.
 • Gå ner i vikt vid behov.
 • Minska alkoholintaget.
Sjg. Mats Granström

Texten är granskad av:
MATS GRANSTRÖM
Leg. sjukgymnast med 25 års erfarenhet inom ortopedi, idrottsskador och akutsjukvård.
Tränings- och Rehabansvarig – Försvarsmakten, VISBY Garnison