Projektbeskrivning

Fotödem - Skadeguiden

Ödem fotÖdem är en onaturlig svullnad någonstans på kroppen. Ödem delas in i tre grupper beroende på vad som orsakar svullnaden, lymfödem, lipödem och venösa ödem. Alla tre är kroniska men går att behandla. Vid ödem i foten, fotleden och vaden är orsaken oftast venöst ödem. Visa rekommenderad produkt.

Foten, fotleden och vaden svullnar för att klaffarna i blodkärlen inte fungerar. Klaffarna sitter i venerna och har till uppgift att hjälpa blodet tillbaka mot hjärtat efter att blodet har passerat foten. Klaffarna hindrar blodet från att rinna tillbaka ner i foten och när klaffarna inte håller tätt samlas vätska i fötter, fotleder och vader som svullnar. Att klaffarna fungerar sämre kan bero på att de har slitits med tiden eller på att man har haft en blodpropp någonstans. Stillasittande, om man står upp hela dagen och övervikt kan påverka negativt.

Det vanligaste symtomet är just svullnad, dessutom kan det göra ont i den svullna kroppsdelen, huden kan kännas spänd och tjock och foten orörlig. Fot, fotled och vad kan svullna av andra anledningar än fotödem, sök läkare för att få rätt diagnos om det är första gången en svullnad uppstår och sök vård akut om svullnaden gör ont.

Behandlingen går ut på att trycka ihop vävnaden där svullnaden uppstått. Det görs enklast med en kompressionsstrumpa. I övrigt är rekommendationerna vid fotödem att sitta still mindre, motionera, röra på fötterna, vila med foten i högläge, vid behov gå ner i vikt samt minska alkoholintaget eftersom alkohol gör att blodkärlen vidgas och venerna fungerar ännu sämre då.

Symtom vi fotödem

 • Svullen fot, fotled och vad.
 • Ont i fot, fotled och vad.
 • Sämre rörlighet.
 • Huden känns spänd och tjock.

Behandling vid fotödem

 • Kompressionsstrumpa.
 • Mindre stillasittande. Vid behov, ta mikropauser och rör på dig.
 • Motionera.
 • Rör på foten.
 • Vila med foten i högläge.
 • Gå ner i vikt vid behov.
 • Minska alkoholintaget.