Överbelastning – Smärta i axeln

28 March, 2022 | Skadeguiden Ont i axeln

Symtom och behandling vid överbelastning  av axeln

Risk för överbelastningsskada i axeln förekommer i flera idrotter och gäller framförallt när idrottaren använder armen ovanförför axellhöjd, så kallade ”high-five rörelser” vilket sker i exempelvis tennis, handboll och vid spjutkastning. Orsaken hittas ibland kopplat till brister i så kallade yttre faktorer såsom felaktig teknik, ökad träningsmängd eller ändrade träningsmetoder som utsätter axeln för stor belastning. Orsaken kan även vara relaterad till så kallade inre faktorer såsom obalans i muskler vilka är kopplade till axeln. Visa rekommenderat axelbandage.

Symtom vid akut överbelastningssmärta i axeln

Den aktive besväras av smärta på framsidan av axeln och överarmen, framför allt i början av träningspasset, medan smärtan försvinner eller minskar allt eftersom. Smärtan ökar oftast efter träningen.

Rörelseomfånget är i regel nedsatt vid rörelse av armen framåt/utåt sidan, samt vid inåtrotation. Det klassiska tecknet är dock palpationsömhet (tryckömhet) över bicepssenan och över den främre delen av axeln.

Hur behandlas akut överbelastningssmärta i axeln

Det är viktigt att utreda både yttre och inre faktorer och genomföra adekvata åtgärder.  Inflammationshämmande läkemedel kan vara en åtgärd tillsammans med ett individuellt utformat rehabiliteringsprogram inklusive att optimera yttre faktorer, därmed rekommenderas en kontakt med en fysioterapeut eller motsvarande.

Sjg. Mats Granström

Texten är granskad av:
MATS GRANSTRÖM
Leg. sjukgymnast med 25 års erfarenhet inom ortopedi, idrottsskador och akutsjukvård.
Tränings- och Rehabansvarig – Försvarsmakten, VISBY Garnison

Fler rekommenderade produkter