Korsbandsskada

28 March, 2022 | Skadeguiden Ont i knät

Symtom och behandling vid korsbandsskada

Korsbandsskada uppstår då främre eller bakre korsbandet, helt eller delvis brister eller går av, så kallad total  eller partiell ruptur. Detta åtföljs ofta av akuta besvär som smärta och svullnad och av kvarstående instabilitetsbesvär i knäleden. Korsbanden är de ledband i knät som stabiliserar leden vid skjuvrörelser framåt och bakåt samt vid vridningar och i sidledsvackling. Korsbandsskador är vanligast bland idrottare som gör en snabb riktningsförändring, men kan även uppstå efter ett trauma mot knät där det forceras i en vackling eller översträckning. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män.

Symtom vid korsbandsskada

 • Smärta och känsla av knät viker sig när skadan inträffar.
 • Knät svullnar.
 • Knät känns instabilt, det viker sig vid belastning.
 • Svårt att böja knät.

Behandling vid korsbandsskada

 • Använd tryckförband, kyl- eller isomslag och placera knät i högläge, följt av kompressionsbandage.
 • Fortsätt med kompressionsbandage de kommande dygnen.
 • Kontakta sjukvården akut vid misstanke om fraktur, annars vårdcentral.
 • Smärtstillande läkemedel.
 • Kryckor för avlastning.
 • Sjukgymnastik.
 • Operation kan bli aktuellt inom kort efter skadetillfället, eller senare.
 • Ett knäskydd stabiliserar det skadade knät under läkningen eller i väntan på och efter operation.

Behandlingen varierar beroende på skadans omfattning och individens huvudsakliga aktivitet. Dessa faktorer ligger till grund för om skadan ska behandlas konservativt med rehabilitering eller operativt. Korsbandsskada medför ofta lång rehabilitering och kan medföra långvariga problem och aktivitetsbegränsning varför både rehabilitering och eventuell operation bör handledas och utföras av kvalificerad vårdpersonal.

Sjg. Mats Granström

Texten är granskad av:
MATS GRANSTRÖM
Leg. sjukgymnast med 25 års erfarenhet inom ortopedi, idrottsskador och akutsjukvård.
Tränings- och Rehabansvarig – Försvarsmakten, VISBY Garnison

Fler rekommenderade produkter