Ont insida knä

När det uppstår smärta på insidan av knät omedelbart efter en kraftig vridning eller vid ett slag mot knät är det ofta symtom på en skada. Mer diffusa symtom som ökar med tiden kan komma från överbelastning eller sjukdom. Ett knäskydd kan avlasta och stabilisera knät före, efter och under skada.

Smärta insida knä

Vanliga anledningar till smärtor i insidan av knät

Patellaluxation

En patellaluxation innebär att knäskålen går ur led. Knäskålen ligger normalt i en slags fåra i nedre delen av lårbenet, vid kraftiga vridningar och vid våld mot knät kan knäskålen flyttas och vanligast är att knäskålen rör sig mot knäts utsida men den kan också flyttas inåt. Att få knäskålen ur led, helt eller delvis, gör ont. Ofta svullnar knät och det kan finnas blödningar inne i knät. Om knäskålen inte kommer tillbaka i rätt läge av sig själv – sök läkare akut.

Även om knäskålen kommit rätt är rekommendationen att kontakta sjukvården för att undersöka om andra vävnader skadats. Avlastning, tryckförband, högläge och kylomslag är de första åtgärderna när knäskålen gått ur led. För rehabiliteringen brukar sjukgymnastik behövas. Ett knäskålsskydd stabiliserar knäskålen och håller den på plats.

Läs mer om patellaluxation och rekommenderad produkt.

Ledbandsskada i knät

Knäts inre och yttre ledband har till uppgift att hålla underbenet på plats i sidled, i förhållande till lårbenet. Vid vridvåld där underbenet vrids utåt kan det inre ledbandet skadas. Skadan ger smärta på knäts insida i kombination med svullnad, känsla av instabilitet och att det är svårt att gå. Svårare skador kan ge blödningar inne i knät. Avlastning, tryckförband, högläge och kylomslag är de första åtgärderna när skadan inträffat.

Vid en ledbandsskada räcker det att kontakta en vårdcentral, men vid misstanke om fraktur eller svår meniskskada – sök hjälp akut. För de flesta räcker sjukgymnastik som behandling, ett knäskydd ger stabilitet under läkningen.

Läs mer om ledbandsskada och rekommenderad produkt.

Meniskskada – Smärta insida knä

Vid vridvåld mot knät är det vanligt att den ena eller båda meniskerna skadas. I knät finns en yttre och en inre menisk och det vanligaste är att den inre menisken skadas. En sådan skada ger smärta på knäts insida. Andra symtom är svullnad, att det gör ont att vrida knät och att knät låser sig och hakar upp sig. Menisken kan även skadas vid nedslitning under lång tid, sjukdomen knäartros kan vara orsaken då.

Avlastning, tryckförband, högläge och kylomslag är de första åtgärderna vid en meniskskada. Vid svår smärta och om knät låser sig helt – sök läkare akut. Skadans omfattning avgör om menisken behöver opereras. Undvik fysiska aktiviteter som kan förvärra skadan, ta hjälp av fysioterapeut för individuellt anpassade rehabövningar. Ett knäskydd ger avlastning och stabiliserar det skadade knät.

Läs mer om meniskskada och rekommenderad produkt.

Artros i knät

I knät sitter det brosk på benändarna där lår- och underben möts, ledbrosket gör att benändarna kan glida lätt mot varandra. Vid knäartros förändras brosket. Ojämnheter gör att det känns som att knät hakar upp sig och att det knäpper i knät när benändarna får kontakt med varandra. När det inre ledbrosket har förändrats gör det ont i knäts insida när du går.

Artros i knät går delvis i arv, andra faktorer som ökar risken att drabbas är övervikt, tidigare skador i knät och dålig muskelfunktion. Förståelse för hur sjukdomen fungerar, sjukgymnastik, att inte väga för mycket och att använda knäskydd som möjliggör fysisk aktivitet är viktiga delar av behandlingen för att inte bli stillasittande.

Läs mer om artros i knät och rekommenderad produkt.