Ont utsida knä

Knät är en komplicerad led med många funktioner. Vid skador som orsakats av våld och vridningar kommer smärta på utsidan av knät plötsligt medan sjukdomar och långvariga överbelastningar inledningsvis har mer diffusa symtom och sedan ökar smärtan med tiden. Ett knäskydd kan hjälpa till med att stabilisera knät men även ge kompression och värma.

Smärta i utsidan av knät

Vanliga anledningar att ha ont i utsidan av knät

Löparknä

Typiskt för löparknä är att det gör så ont på utsidan av knät att det inte går att ta ett enda löpsteg till, men så fort du stannar minskar smärtan. Löpning, cykling och idrotter med mycket hopp drabbas ofta och det tydligaste symtomet är just den skarpa smärtan på knäts utsida. Det är bindvävshinnan, slemsäcken och benhinnan på utsidan av knät som har överbelastats när iliotibialbandet glidit över samma benutskott om och om igen.

Första steget i behandlingen är att avlasta och att hitta alternativa träningsformer som inte gör ont. Kontakta fysioterapeut och vila om avlastning inte hjälper. Fysioterapeuten kan göra en rörelseanalys och utforma ett individuellt anpassat rehabprogram. Skoinlägg kan behövas för att korrigera ett snett steg och ett knäskydd kan avlasta och värma knät för smärtlindring och snabbare återgång till ordinarie aktivitet.

Läs mer om löparknä och rekommenderad produkt.

Patellaluxation

En patellaluxation innebär att knäskålen går ur led. Knäskålen ligger normalt i en slags fåra i nedre delen av lårbenet, vid kraftiga vridningar och vid våld mot knät kan knäskålen flyttas ur sitt läge och vanligast är att knäskålen rör sig mot knäts utsida. Att få knäskålen ur led, helt eller delvis, gör ont. Ofta svullnar knät och det kan finnas blödningar inne i knät. Om knäskålen inte kommer tillbaka i rätt läge av sig själv – sök läkare akut.

Även om knäskålen kommit rätt är rekommendationen att kontakta sjukvården för att undersöka om andra vävnader skadats. Avlastning, tryckförband, högläge och kylomslag är de första åtgärderna när knäskålen gått ur led. För rehabiliteringen brukar sjukgymnastik behövas. Ett knäskålsskydd stabiliserar knäskålen och håller den på plats.

Läs mer om patellaluxation och rekommenderad produkt.

Ledbandsskada

Knäts inre och yttre ledband har till uppgift att hålla underbenet på plats i sidled, i förhållande till lårbenet. Vid vridvåld där underbenet vrids inåt kan det yttre ledbandet skadas. Skadan ger smärta på knäts utsida i kombination med svullnad, känsla av instabilitet och det blir svårt att gå. Svårare skador kan ge blödningar inne i knät. Avlastning, tryckförband, högläge och kylomslag är de första åtgärderna när skadan inträffat. Vid en ledbandsskada räcker det att kontakta en vårdcentral, men vid misstanke om fraktur eller svår meniskskada – sök hjälp akut.

För de flesta räcker sjukgymnastik som behandling, ett knäskydd ger stabilitet under läkningen.

Läs mer om ledbandskada och rekommenderad produkt.

Meniskskada

Vid vridvåld mot knät är det vanligt att den ena eller båda meniskerna skadas. Det vanligaste är att den inre menisken skadas, men det händer att den yttre menisken drabbas och då kan det ge smärta på knäts utsida. Andra symtom är svullnad, att det gör ont att vrida knät och att knät låser sig och hakar upp sig. Menisken kan även skadas vid nedslitning under lång tid, sjukdomen knäartros kan vara orsaken då. Avlastning, tryckförband, högläge och kylomslag är de första åtgärderna vid en meniskskada.

Vid svår smärta och om knät låser sig helt – sök läkare akut. Skadans omfattning avgör om menisken behöver opereras. Undvik fysiska aktiviteter som kan förvärra skadan, ta hjälp av fysioterapeut för individuellt anpassade rehabövningar. Ett knäskydd ger avlastning och stabiliserar det skadade knät.

Läs mer om meniskskada och rekommenderad produkt.

Artros i knät

I knät sitter det brosk på benändarna där lår- och underben möts, brosket gör att benändarna kan glida lätt mot varandra. Vid knäartros förändras brosket. Ojämnheter gör att det känns som att knät hakar upp sig och att det knäpper i knät när benändarna får kontakt med varandra. Är det yttre ledbrosket drabbat gör det ont mot knäts utsida när du går. Artros i knät går delvis i arv, andra faktorer som ökar risken att drabbas är övervikt, tidigare skador i knät och dålig muskelfunktion.

Förståelse för hur sjukdomen fungerar, sjukgymnastik, att inte väga för mycket och att använda knäskydd som möjliggör fysisk aktivitet är viktiga delar av behandlingen för att inte bli stillasittande.

Läs mer om artros i knät och rekommenderad produkt.