Artros i tummen

Symtom och behandling vid artros i tummen

TumartosVid artros i tummen har brosket i tumroten, mellan tummens mellanhandsben och handledsbenet där tummen möter handleden, förändrats och blivit ojämnt i ytan. Det gör att benen där inte glider lika bra och det ger symtom som smärta, svullnad och stelhet i leden. En avlastande tumortos kan lindra smärtan.

Symtom på artros i tummen

 • Smärta vid tumbasen, där tummen sitter fast i handleden.
 • Svullnad vid tumbasen.
 • Stelhet vid tumbasen.
 • Rodnad vid tumbasen, på grund av inflammation.
 • Leden kan kännas instabil.
 • Försvagat tumgrepp.
 • Svårt att utföra vardagliga sysslor som innefattar att tummen greppar om något.
 • Svårt att lyfta tunga saker.

Behandling vid artros i tummen

 • En avlastande stödskena/skydd kan lindra smärtan.
 • Inflammationshämmande läkemedel vid inflammation.
 • Ergonomisk genomgång med en arbetsterapeut för att hitta bästa arbetsställningar och rätt tekniker för att använda handen.
 • Kortisonsprutor kan ge tillfällig smärtlindring.
 • Massage av ledkapseln kan lindra smärtan.
 • Vid svåra smärtor kan operation behövas.

Artros i tummen kallas även tumbasartros. Inledningsvis kan besvären komma och gå, men om ingenting görs så blir de ofta värre och när tumgreppet påverkas blir vardagliga sysslor svåra. Vanligtvis ”enkla” saker som att till exempel lyfta något, skriva med en penna eller laga mat blir till utmaningar när tummens grepp försvagas. Behandlingen handlar i första hand om att bli av med eller minska smärtan. Ett avlastande skydd kan lindra smärtan, kortisonsprutor kan minska värken tillfälligt, vid svåra smärtor kan operation bli aktuellt.

Sjg. Mats Granström

Texten är granskad av:
MATS GRANSTRÖM
Leg. sjukgymnast med 25 års erfarenhet inom ortopedi, idrottsskador och akutsjukvård.
Tränings- och Rehabansvarig – Försvarsmakten, VISBY Garnison

Fler rekommenderade produkter