Denna produkt är inte avsedd att bäras under långa perioder, några minuter då och då kan räcka för att ge tillräcklig avlastning. Rådgör med din läkare, sjukgymnast eller annan sjukvårdskunnig personal för bästa effekt.