Genom att använda pumpen på framsidan av kragen tills önskad kompression uppnås. Kompressionen kan minskas genom att trycka på ventilen som sitter bredvid pumpen.