Vid byten står vi för returfrakten. Vid återköp dras 60.-  inkl. moms av för returfrakt och hantering. Du kan använda  bifogad returfraktsedel både vid byte och återköp. (Om du bekostar returen själv så tänk på att vi inte löser ut ev. postförskott.)

Viktigt! Fyll i den bifogade retursedeln och skicka med i returen, om du saknar retursedel kan du ladda ned den här.