Projektbeskrivning

Lårkaka - Skadeguiden

Lårkaka är vanligt vid våld riktat mot låret vilket i sin tur ger bristningar i muskeln med påföljande blödning. Muskelskadan kallas även lårkontusion och ger ofta intensiv smärta. Det är vanligt att det är den stora muskeln på framsida lår som drabbas. Om blödningen uppstår inne i en muskelfiberbunt kommer blodet inte vidare och trycket ökar i muskeln. En sådan skada, med intramuskulär blödning, gör ondare och tar längre tid att läka än vid en intermuskulär blödning där blödningen uppstår mellan muskelfiberbuntarna och blodet sprids, oftast neråt, i låret. En intermuskulär blödning är lättare för kroppen att ta hand om, skadan läker inom några veckor. Den syns även mer i form av ett stort blåmärke i huden. Ofta uppstår en svullnad i muskeln vid lårkaka, försämrad rörelseförmåga i benet är ett annat symtom.

Direkt när skadan har inträffat ska man använda tryckförband och placera låret i högläge, följt av kompressionsbandage. Om möjligt, lägg baksida lår och vaden mot varandra, med knät maximalt böjt och linda med kompressionsbandage det första dygnet, det ger ökat tryck inne i lårmuskeln och minskar blödningen. Det råder delade meningar om huruvida det hjälper att placera kyl- eller isomslag på skadan mer än som smärtlindring, detsamma gäller inflammationshämmande läkemedel. Fortsätt med kompressionsbandage de första dagarna, avlasta med kryckor. Beroende på hur illa muskel och senor har skadats kan akut operation behövas.

Vid svårare och smärtsamma skador, ta hjälp av fysioterapeut för individuellt utformat rehabiliteringsprogram. Skydd som ger värme och kompression ökar blodcirkulationen i skadan och hjälper läkningen.

Symtom vid lårkaka

 • Intensiv smärta efter direkt våld mot låret.
 • Svullnad och ökat tryck i muskeln.
 • Stort blåmärke på låret vid intermuskulär blödning.
 • Muskelfunktionen påverkas.
 • Försämrad rörelseförmåga i benet.

Behandling vid lårkaka

 • Det akuta omhändertagandet påverkar hur stor blödningen blir och därmed läkningen.
 • Använd tryckförband akut på skadan och placera låret i högläge, följt av kompressionsbandage.
 • Pressa baksida lår och vaden mot varandra, med knät böjt så mycket det går och linda med kompressionsbandage det första dygnet. Avlasta med kryckor.
 • Fortsätt med kompressionsbandage de kommande dygnen.
 • Kyl- eller isomslag ger smärtlindring, oklart om det hjälper läkningen, detsamma gäller inflammationshämmande läkemedel.
 • Rehabilitering med hjälp av individuellt program från fysioterapeut.
 • Skydd som ger värme och kompression och används efter det akuta skedet kan öka blodcirkulationen och hjälpa läkningen.