Villkor Bonusprogram REHABgrossisten

  • Bonus ges endast på köp som gjorts med din rabattkod på Rehabgrossisten.com.
  • Köpande kund har slutfört betalning och produkten har inte returnerats.
  • Ditt företag innehar F-Skattsedel.
  • Din kund får 5% rabatt i kassan och du/ni erhåller 15% i bonus på försäljningsvärdet.
  • Utbetalning av bonus sker den 15:e påföljande månad.
  • Efterprovision utgår ej, bonus utgår endast för köp slutförda inom denna överenskommelses giltighetstid.
  • Denna överenskommelse gäller tillsvidare med en månads uppsägning från vår sida, uppsägning meddelas via e-post. Din uppsägning gäller så snart du har avslutat ditt konto hos oss. Efter avtalets upphörande regleras parternas mellanhavanden snarast möjligt.

Villkor uppdaterade den 9/6-2020