Axelluxation – Axel ur led

28 March, 2022 | Skadeguiden Ont i axeln

Symptom och behandling vid Axelluxation

Axelluxation är en vanlig skada inom idrotter med mycket energier, där det förekommer kroppskontakt och där axeln belastas mycket, som ridning, cykling, skidåkning, ishockey och handboll. Axeln kan gå ur led vid kraftiga vridningar eller vid fall där man tar emot sig med handen. Det som händer är att överarmen med ledkulan förs ur sitt läge i axeln, det vanligaste är att axeln luxeras framåt/neråt, men den kan även gå ur led bakåt. Visa rekommenderat axlebandage.

Symptom vid Axelluxation – Axel ur led

  • Svår smärta, det gör väldigt ont.
  • Det går inte att röra armen.
  • Axelns kontur har förändrats, det kan se ut som att axeln är lite sänkt och insjunken.
  • Ofta vill den skadade hålla i armen för att den inte ska röra sig och för att avlasta axeln

Hur behandlas en Axelluxation – Axel ur led

  • Axeln behöver komma i rätt läge igen snarast möjligt. Ibland får den skadade tillbaka axeln själv på en gång, annars behöver sjukvårdskunnig personal reponera den.
  • Är det första gången axeln går ut led brukar den röntgas för att se eventuella skelettskador. Läkaren undersöker också om det blivit andra skador inne i axeln.
  • Ett stabiliserande bandage eller skydd som håller armen stilla minskar smärtan de första dagarna.
  • Efter någon dags vila rekommenderas rehabiliteringsträning med program från fysioterapeut.

Axeln är en komplex led med ett stort rörelseomfång och det gör väldigt ont att få axeln ur led. Vid en urledvridning behöver axeln läggas i rätt läge igen, reponeras, snarast möjligt. Ibland lyckas den skadade själv genast få axeln på plats, annars behöver det göras av sjukvårdskunnig personal.

Dröjer reponeringen kommer musklerna vid axeln att börja krampa och det blir svårare att få tillbaka axeln. Om det är första gången axeln går ur led brukar den röntgas för att utesluta skelettskador. Det är vanligt att ledkapsel och brosk inne i axeln skadas och operation kan behövas.

Efter att överarmen kommit i rätt läge i axeln igen kan det vara skönt med ett stabiliserande bandage eller ett skydd som håller armen stilla, det minskar smärtan de första dagarna. Läkare tar ställning till om axeln behöver opereras, annars rekommenderas kontakt med fysioterapeut för rehabiliteringsträning.

Sjg. Mats Granström

Texten är granskad av:
MATS GRANSTRÖM
Leg. sjukgymnast med 25 års erfarenhet inom ortopedi, idrottsskador och akutsjukvård.
Tränings- och Rehabansvarig – Försvarsmakten, VISBY Garnison

Fler rekommenderade produkter