Epibrace är ett effektivt epikondylitbandage för sk. tennis- eller golfarmbåge. Spännet avlastar inflammerade muskelfästen i armbågen och ger smärtlindring vid lateral eller medial epikondylit, läs mer här.

  • Avlastar muskelfäste

  • Ger smärtlindring

  • Lateral alt. medialt tryck