Villkor Samarbete/Affiliate

  • Kick-back ges endast på köp som gjort på Rehabgrossisten.com med din rabattkod.
  • Kund har slutfört betalning och inte returnerat produkten.
  • Du innehar F-Skattsedel.
  • Köp med rabattkod: Du får 15% i kick-back på försäljning enl ovan, din kund får 10% i kassan. (Gäller köp med rabattkod.).
  • Köp via länk från blogg eller hemsida: Du erhåller 20% kick-back.
  • Utbetalning sker den 15:e påföljande månad.
  • Efterprovision utgår ej. Provision utgår endast för köp slutförda inom detta avtals giltighetstid.
  • Denna överenskommelse gäller tillsvidare med en månads skriftlig uppsägning från vår sida, din uppsägning gäller så snart du har avslutat ditt konto hos oss. Efter avtalets upphörande regleras parternas mellanhavanden snarast möjligt.