Rehabgrossisten.com drivs av Embreis AB vars verksamhet består av utveckling, import och försäljning av ortopediska produkter. Ett av våra mål är att bidra till en bättre miljö, och det är ju något vi alla borde se som en självklarhet. Vi gör det dels genom att hålla våra hemsidor uppdaterad med aktuell information som ett alterantiv till kataloger. Du får alltid uppdaterad information och vi sparar på miljön då pappersförbrukningen minskar och de utsläpp som transporter för med sig. Vi strävar efter effektiva och miljömässigt drivna lösningar kring vår verksamhet och vi ser det som en god investering för framtiden.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vår målsättning är att aktivt arbeta och bidra för en bättre miljö genom att bland annat alltid köpa tjänster och varor märkta med ”Bra miljöval”.

Våra produkter innehåller inga miljöpåverkande material. Vi arbetar ständigt för förbättring och miljömedvetenhet. Embreis produkter kommer i förpackningar av återvunnet material och är dessutom komposterbara. Embreis är anslutna till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar. Målsättningen med våra transporter och leveranser är att de ska vara så lite miljöpåverkan som möjligt.

I samband med produkter, förpackning och leveranser tar vi vårt miljöansvar. Vi strävar efter att våra leverantörer har ett miljöengagemang som överensstämmer med vår policy samt även ha en arbetsmiljö som vi kan acceptera.

Embreis arbetar efter ISO-standarderna 9001 och 14001.

  • Våra egna förpackningar Embreis egna produkter kommer i förpackningar av återvunnet material och är dessutom komposterbara.
  • Trycksaker Embreis trycksaker är tryckta på miljövänligt Svanmärkt papper.
  • Medlem i REPA-registret Embreis är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

Vill du veta mer om vår miljöpolicy är du välkommen att kontakta Thomas Hammarlund