Projektbeskrivning

Hälsporre (Plantar Fasciit) - Skadeguiden

Hälsporre brukar läka av sig själv, men det är viktigt att ta symtomen på allvar och avlasta foten. Vila från belastande träning och använd hälkoppar, skoinlägg och bra skor för avlastning. Sjukgymnastik, tejpning och stötvågsbehandling är hjälp som du kan få hos fysioterapeut, naprapat och kiropraktor. I enstaka fall kan läkare ge kortisoninjektioner och vid svåra fall kan operation behövas.

Genom hålfoten går en sena som ger ett viktigt stöd till hela foten, om senan överbelastas kan senan och senfästet göra ont. Från hälbenet där hålfotssenan fäster kan det bildas ett litet utskott som ser ut som en sporre, därifrån kommer namnet hälsporre (plantar fasciit). Man kan ha själva utskottet och vara helt besvärsfri, så när det gör ont handlar det oftast mer om överbelastning av senan i hålfoten än om själva hälsporren, namnet kan vara lite missvisande. När senan har överbelastats gör det ont i hälen, runt hälen eller framåt i hålfoten längs med senan. Det gör ont att stå, gå och träna, i svårare fall smärtar det även vid vila. Senan brukar kännas öm vid beröring och det kan kännas bättre att lägga vikten längre fram på foten. Vid längre tids besvär kan det onda sprida sig till andra delar av foten när man har justerat steget och belastningen så att fel delar av foten belastas. Se rekommenderad produkt.

Symptom vid hälsporre

  • Ont i hälen.
  • Ont runt hälen eller framåt i hålfoten längs med senan.
  • Det kan kännas bättre att belasta främre delen av foten mer.
  • Ömt vid beröring av senan i hålfoten.
  • Ont i andra delar av foten om steget har justerats så att fel områden belastas.

Behandling vid hälsporre

  • Vila från aktiviteter som gör ont.
  • Använd hälkoppar, skoinlägg och bra skor som avlastar foten.
  • Sjukgymnastik, tejpning och stötvågsbehandling finns hos fysioterapeut, naprapat och kiropraktor.
  • Kortisoninjektioner, och även operation, finns som alternativ om inget annat hjälper.